Recent Posts

Rozwój ruchowy dziecka

Rozwój ruchowy dziecka

Wiek dziecięcy dzieli się na sześć okresów rozwojowych. Charakterystyczne i znaczne zmiany w rozwoju dziecka zachodzą w wieku 3-7 lat. W tym czasie bardzo szybko rozwija się układ ruchowy. Rozwój sprawności ruchowej dziecka odbywa się w kierunku osiągnięcia umiejętności manipulacyjnych, czyli z zaangażowaniem przede wszystkim  

Rola muzyki w rozwoju i edukacji dziecka

Rola muzyki w rozwoju i edukacji dziecka

Muzyka jest jedną z dziedzin sztuki, która odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. We współczesnym świecie powinna ona odgrywać pewien rodzaj odprężenia psychicznego, wpływać na wszechstronny rozwój osobowości, rozwijać uczucia i wyobraźnię, dostarczać dużo radości i piękna, a także wzbogacać o nowe doświadczenia.

Muzyka jest niezwykle ważnym elementem w pracy z dziećmi i pełnie wiele funkcji:

  • uczy – pozwala zrozumieć otaczający nas świat,
  • rozwija – ponieważ dziecko podczas zabaw muzycznych zaczyna odkrywać rytm, dynamikę, improwizację ruchową, czy grę na instrumentach,
  • bawi – gdyż dostarcza dziecku wiele radości i satysfakcji podczas tańca czy wspólnego muzykowania,
  • wspomaga rozwój emocjonalny – poprze muzykę dziecko może wyrazić swoje uczucia, emocje i wyobrażenia,
  • wpływa na ogólny rozwój dziecka – w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych następuje rozwój mięśni, kształtowanie postawy, wzmocnienie układu nerwowego, dzieci doskonalą umiejętność płynnego i elastycznego ruchu.